นักเรียนที่ได้รับราลวัลศิลปะวันแม รางวัลเพชรยอดมงกุฎคณิต
   
 
นักเรียนเรียนดีของเรา รางวัลเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย
   
 
การทำ E-card (บัตรอวพร) ด้วยโปรแกรม Flash วันการศึกษาเอกชน
   
 
แข่งขันคณิตศาสตร์ระดับประเทศ เพชรยอดมงกุฏอังกฤษและวิทยาศาสตร์
   
 
การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร เข้าสอบทักษะวิชการกลุ่ม 8
   
 
แข่งขันวิทยาศาสตร์ภายในประเทศ 50 อันดับแรกผลการสอบโอเน็ตชั้นป.6 ปีการศึกษา 2551
     
 
แข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร 12 อันดับ คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2551
 
 
 
แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคระดับประถม 12 อันดับ คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ปี 2551
 
 
 
รางวัล เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย 12 อันดับ คะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2551
 
     
 
รางวัล เพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ รางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
 
     
  รางวัล เพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร เพชรยอดมงกุฎคณิตศาสตร์ ์(รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)
         
 
เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย (รางวัลชมเชย) เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย (รางวัลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน)
         
  แข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเอกชนกลุ่ม 8 ครั้งที่ 7 รางวัลแข่งขันอาเซียเพชรยอดมงกุฏ '56
         
  รางวัลแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ '56 รางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ '56
         
  International Takewondo Championship  
         
         
         
         
         
         
        i