โรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด 12 อันดับ
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

 

1. วชิราวุธวิทยาลัย (93 คน)
2. ประถมสาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (88 คน)
3. ทอสี (16 คน)
4. อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม (336 คน)
5. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม (244 คน)
6. มาแตร์เดอีวิทยาลัย (143 คน)
7. ราชินีบน (249 คน)
8. ราชินี (240 คน)
9. พิพัฒนา (111 คน)
10. ปัญจทรัพย์ (247 คน)
11. เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ (443 คน)
11. สารสาสน์เอกตรา (250 คน)

79.89
79.63
77.66
77.61
77.24
77.06
76.60
76.21
75.07
75.02
73.83
73.83

กลับหน้าหลัก