การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

                โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ได้จัด การแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ใน ช่วงชั้นที่ 2 , ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 โดยจัดแข่งขันเป็น ครั้งที่ 1/2551 มีนักเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 42 ทีม ซึ่งแข่งขันเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2552

                 เมื่อประกาศผล นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนพิพัฒนาได้รับรางวัลชมเชย คือ ด.ช. ศิวกร สงวนหมู่ และ
ด.ญ.พัชชา พรหมลิขิตกุล