การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคระดับประถม (IMSO) อินโดนีเซีย

  การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2551 หรือ International Mathematics Competition 20008 (IMC2008)
 

ระหว่างวันที่ 25 - 30 ตุลาคม 2551 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมแข่งขัน ด.ช. ธีทัต วงษ์บุญหนัก นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ในตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน

                  ผลปรากฏว่า ด.ช.ธีทัต วงษ์บุญหนัก สามารถคว้า รางวัลเหรียญทองแดงมาได้ซึ่งมีผู้ร่วมแข่งขันถึง 25 ประเทศด้วยกัน