E - card นี้สร้างด้วยโปรแกรม Macromedia Flash

ฝีมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 5 เดี๋ยวมาทำความรู้จักกับน้อง 3 คนนี้กัน

E-card วันพ่อของพี (ป.5)         E-card วันแม่ของพี (ป.5)

E-card วันพ่อของแบงค์ (ป.3)         E-card วันแม่ของแบงค์ (ป.3)

E-card วันพ่อของพัฒน์ (ป.3)         E-card วันแม่ของพัฒน์ (ป.3)