การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ

  คนก่งของเรา ด.ช. ศิวกร สงวนหมู่ เริ่มเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 

ได้รับรางวัลมากมาย  จนถึงรางวัลล่าสุด   ได้ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคระดับประถม  (IMSO)  อินโดนีเซีย   คนเก่งของเรา ได้คว้าเหรียญทองแดงมาเชยชม