แข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

 

ผ่านเกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
วันที่  17-18 สิงหาคม  พ.ศ. 2556

เด็กชายวรุณโรจน์  วัฒนวิภา