รางวัลศิลปะวันแม่

 
         โฉมหน้าครูสอนศิลปะ และคนเก่งของโรงเรียนเรา