คนเก่งของเรา

 

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
โรงเรียนเอกชนกลุ่ม 8 ครั้งที่ 7

ณ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

 
      

          ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเอกชนกลุ่ม 8 ครั้งที่ 7 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน 11 โรงเรียน คือ

                                    1.  โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา                     2. โรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิต
                                    3.  โรงเรียนสมาหารศึกษา                      4. โรงเรียนอรรถวิทย์
                                    5. โรงเรียนรุ่งเรืองวิทยา                          6. โรงเรียนประภามนตรี
                                    7. โรงเรียนลาซาล                                   8. โรงเรียนขุมทองวิทยา
                                    9. โรงเรียนสยามสามไตร                      10. โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์
                                  11. โรงเรียนพิพัฒนา
 

 
          
            กลุ่มสารที่แข่งขัน 5 กลุ่ม คือ
ภาษาไทย           คณิตศาสตร์            วิทยาศาสตร์           สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม       ภาษาอังกฤษ


 
     
              ระดับชั้นที่แข่งขัน คือ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6  
     
 

 โรงเรียนพิพัฒนาได้รับรางวัลเหรียญทอง ทุกกลุ่มสาระ ทุกระดับชั้นเป็นอันดับ 1 ของกลุ่ม

 

 
  รายชื่อนักเรียนคนเก่งที่สอบแข่งขัน