การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9/2551

  ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียนพิพัฒนา ด.ญ.มทนาลัย สุดสายคร ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบ
 

แข่งขันชิงแชมป์การคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 9/2551 ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

โฉมหน้าคนเก่งของเรา