โรงเรียนที่มีผลการสอบโอเน็ต ป.6 คะแนนเฉลี่ย 3 วิชาสูงสุด
50 อันดับแรกของเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

1. ประถมสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. ราชินี
3. พิพัฒนา
4. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาชัย ฝ่ายประถม
5. มาแตร์เดอีวิทยาลัย
6. ทอสี
7. วชิราวุธวิทยาลัย
8. จิตรลดา
9. อัสสัมชัญคอนแวนต์สีลม
10. อักษรเจริญ
11. อำนวยศิลป์
12. ราชินีบน
13. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายประถม
14. ปัญจทรัพย์
15. สมาคมสตรีไทย
16. เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
17. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
18. เซนต์คาเบรียล
19. เซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์
20. อัสสัมชัญแผนกประถม
21. สารสาสน์เอกตรา
22. คริสต์ธรรมวิทยา
23. ราชวินิต
24. วัฒนาวิทยาลัย
25. เรวดี
26. นารีนิรมล
27. เสริมปัญญา
28. อนุบาลวัดปรินายก
29. เยนเฮส์เม็มโมเรียล
30. เซนต์หลุยส์ศึกษา
31. อัสสัมชัญศึกษา
32. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
33. สวนเด็ก
34. กอบวิทยา
35. นวพัฒน์วิทยา
36. คริสต์ธรรมศึกษา
37. พญาไท
38. อนุบาลสามเสน
39. อนุบาลพิบูลเวศม์
40. วาสุเทวี
41. ลาซาล
42. พระหฤทัยพัฒนเวศม์
43. ประเสริฐธรรมวิทยา
44. สัจจพิทยา
45. กุหลาบวิทยา
46. พันธะวัฒนา
47. สมถวิล
48. สยามสามไตร
49. ภารตวิทยาลัย
50. วัดวชิรธรรมสาธิต

70.20
69.56
69.36
68.57
68.47
68.43
68.35
67.90
67.66
67.26
66.80
66.29
66.28
66.20
65.79
65.77
65.24
64.71
64.62
64.47
64.08
64.07
63.70
63.48
63.31
63.31
62.74
62.71
62.49
62.44
62.09
61.94
61.90
60.75
60.65
60.62
60.37
60.29
59.74
59.49
59.47
59.37
59.27
59.22
58.55
58.47
58.30
58.05
57.44
57.15


กลับหน้าหลัก