รางวัล เพชรยอดมงกุฎภาษาไทย

 
ภาษาไทยก็ไม่แพ้กัน ได้รางวัลกันตั้งสองคน เยี่ยมจริง ๆ