การแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ

 

              โฉมหน้าคนเก่งที่สามารถคว้ารางวัลกลับมาได้ ด้วยการแข่งขันเพชรยอดมงกุฏ วิชา ภาษาอังกฤษ และ วิทยาศาสตร์ มีดังนี้

 
 การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฏ
 
 
                                                  ด.ญ. วริศรา จงอภิรมย์สกุล             ด.ญ.ณัฐณิชา ธรรมจินดา    
 
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
 
   
 
                  1. ด.ญ.ภัชชา พรหมลิขิตกุล          2. ด.ญ.วริศรา จงอภิรมย์สกุล              3. ด.ญ.สุชานาฏ เดชส่งจรัส