การแข่งขันวิทยาศาสตร์ภายในประเทศ

  ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งของโรงเรียนพิพัฒนา ที่สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองแดงกลับมาได้ ขอให้พยายามต่อไปนะคะ
 

 

ด.ญ. สุชานาฏ เดชส่งจรัส

ด.ญ.ชนิดา ทรัพย์อุดมกุล

ด.ญ.วริศรา จงอภิรมย์สกุล