วันการศึกษาเอกชน
Private Education For Better Future
การศึกษาเอกชนเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

 

        

                โรงเรียนพิพัฒนา ได้จัดนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2552 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ และภาษาไทย ดังนี้

 
 การแข่งขันคณิตศาสตร์
 
                       
             ด.ญ. ภัชชา พรหมลิขิตกุล                        ด.ช.ธีทัต วงบุญหนัก                           ด.ช.ศิวกร สงวนหมู่
 
การแข่งขันภาษาไทย
 
                         
 
          ด.ญ. วริศรา จงอภิรมย์สกุล                  ด.ญ.ณัฐณิชา ธรรมจินดา                      ด.ญ.วรธิดา ฉันท์ธนกุล