ร่วมแสดงความยินดีกับคนเก่งของรั้วพิพัฒนา
จากการประเมิณคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับขั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สอบได้ 100 คะแนนเต็ม ความสามารถด้านคณิตศาสตร์
ด.ญ.พิชญาภา บุญเชิดฉาย และ ด.ช.ปุญญพัฒน์ รัตน์สมัยสุข


จากการประเมินขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สอบได้ 100 คะแนนเต็ม ในวิชาภาษาอังกฤษ
ด.ช.กิตติพัศ ปั้นปรีชา และ ด.ช.อาทิตย์ ดีแลน เบสท์

คนเก่งของเรา

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม


 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนพิพัฒนา
ผลคะแนน O-Net มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศทุกสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562

ได้ รับรางวัลเหรียญเงิน ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนพิพัฒนา

ได้รับรางวัลชมเชย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ของราชบัณฑิตยสถาน

ผลงานสร้างเว็บไซต์
ภาคฤดูร้อน 2562

 

ปีการศึกษา 2557
ด.ญ.ธนัชชา ทวีทรัพย์ไพศาล

นางน้ำทิพย์ ช่วงบุญศรี

 

*************************************************************************************
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา 2558-2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย
ปีการศึกษา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียนพิพัฒนา
คะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับโรงเรียน
สูงกว่าระดับประเทศ

ภาษาไทย

ปี 2558
61.93
49.33
12.60
ปี 2559
66.81
52.98
13.83
ปี 2560
61.82
47.36
15.24

ภาษาอังกฤษ

ปี 2558
65.69
40.31
25.38
ปี 2559
60.47
34.59
25.88
ปี 2560
64.07
36.34
27.73

คณิตศาสตร์

ปี 2558
74.26
43.47
30.79
ปี 2559
69.05
40.47
28.58
ปี 2560
59.63
37.12
22.51

วิทยาศาสตร์

ปี 2558
58.54
42.59
15.95
ปี 2559
56.17
41.22
14.95
ปี 2560
54.36
39.12
15.24


แวะชมสถานที่ภายในโรงเรียน

ในบ้าน น่ามอง

พักผ่อน หย่อนใจ

ดอกไม้ สดใส

ชื่นใจ ได้ชม

ตึกเรียน ร่มรื่น

ได้เล่น สุขสม

สะอาด น่าชม

มาเรียนแล้ว จะติดใจ


รองประธานกรรมการจัดการ
คุณกรรณิกา กาญจนกูล

     
     
   
  เลขที่ 72 ถนนสุขุมวิท ซอย 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทร. 02-311-0424 (ฝ่ายธุรการ), 02-311-1325 (ฝ่ายการเงิน), FAX : 02-741-7303 
 

เรื่องน่ารู้

เครื่องหมายวรรคตอน
ธรรมชาติแสนสวย
สัญลักษณ์และป้าย
แฮมเบอร์เกอร์และแซนวิช
เรื่องของปลา
อาหารไข่
การทำอาหารแบบง่าย ๆ
อาหารน่ารู้
พันธุ์แมวเหมียว
ารออมเงิน
ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า
 คุ๊กกี้แสนอร่อย
อาเซียนน่ารู้
การละเล่นไทย
น้ำผักและผลไม้
นักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ
นกน่ารู้ 
นักวิทยาศาสตร์ของโลก
ลกของแมลง
วิทยาศาสตร์น่ารู้
ไข่หรรษา
ดอกไม้มงคล

ความรู้ที่น้อง ๆ อยากแบ่งปัน
ภาคฤดูร้อน
ประโยชน์ของน้ำ (ปาล์มมี่)
ผักและผลไม้ 5 สี(แนน)
เบสิคเหลี่ยมแม่น(เชียร์)
ยุงลาย(เพลสลี่)
เมืองหลวงของอาเซียน (พรีม+เกรซ)
การหารเลข(ไผ่)
การคูณเลข(นีร)
แรงโน้มถ่วง(ปาล์ม)
การออมเงิน(ต้นหอม)
การปลูกสตอเบอรี่ (ลูกน้ำ)
ฝนกรด(ตุลย์)
การประหยัดไฟ(ตี๋น้อย)
การปลูกถั่วเขียว(ยูโฟ่)
ดาวเคราะห์(มอส)
การเกิดฝน(ไข่มุก)
หน้าที่ผึ้ง(หลิน)
ลดโลกร้อน(โอวัลติน)
อาหารหลัก 5 หมู่(จีน)
การเกิดกบ(อิฐ)
การบวกเลข 2 หลัก(ชิงชิง)
*********************
คลิกอ่านภาพเต็ม
    
         ประวัติโรงเรียน
        ปรัชญา/สัญลักษณ์
          วิสัยทัศน์
         มาตรฐานการศึกษา
      ระเบียบการโรงเรียน
          ปฏิทินกิจกรรม  
          ผลงานโรงเรียน
        สถานที่ภายในโรงเรียน
     คณะกรรมการบริหาร
       โครงสร้างการบริหาร
     บุคลากรในโรงเรียน
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
ตัดต่อด้วย Photoshop
 
ติดตามข่าวสารกับ Facebook ของ
โรงเรียนพิพัฒนา          เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล (2 ปี ครึ่ง) - ประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2311-0424, 0-2311-1325