สถานที่ภายในโรงเรียน

 

         โรงเรียนพิพัฒนาได้ทำการปรับปรุงอาคารเรียนในระดับชั้น ป.1-ป.6 โดยการทาสีใหม่ เพื่อให้นักเรียน ครู และ ผู้ปกครอง เมื่อเข้ามาภายในโรงเรียนแล้วได้รู้สึกสบายตาเมื่อได้มอง

          ส่วนอาคารเรียนของอนุบาลได้ดำเนินการสร้างอาคารเรียนขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สถานที่ในการทำกิจกรรมของ นักเรียนชั้นอนุบาลกว้างขวางขึ้น นักเรียนจะได้มีสถานที่วิ่งเล่น ทำกิจกรรม และมีห้องเรียนที่เพียงพอต่อความ ต้องการทั้งครูและนักเรียน อาคารเรียนใหม่ของชั้นอนุบาลจะเปิดใช้ในวันที่เปิดเรียนวันแรกของปีการศึกษา 2552

 

อาคารภายในโรงเรียนพิพัฒนา
ด้านหน้าโรงเรียน
ที่จอดรถภายในโรงเรียน
ที่จอดรถภายในโรงเรียน
ด้านหลังของตีกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
ห้องเรียนดนตรีสากล
บอร์ดประกาศกิจกรรมโรงเรียน
ตึกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3
สนามกีฬา
สนามกีฬา
สถานที่จัดกิจกรรมของโรงเรียน
ตีกเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ตีกเรียนใหม่ของชั้นอนุบาล
ตีกเรียนใหม่ของชั้นอนุบาล
มุมความรู้ของน้องอนุบาล
มุมความรู้ของน้องอนุบาล
ห้องน้ำสำหรับน้องอนุบาล
อ่างล้างมือสำหรับน้องอนุบาล

กลับหน้าหลัก