ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนพิพัฒนา ปี 2561


 
ลำดับ
วันที่
รายการ
กำหนดเวลา
 
 
เดือนกันยายน
 
 

จ. 3 – ศ. 7 กันยายน 2561

กิจกรรมสัปดาห์วิชาการ

08.30 – 10.30 น.

 

จ. 3 กันยายน 2561

    - กิจกรรมบนเวที
    - การจำหน่ายอาหารของนักเรียนชั้น ป.2 และ ป.6
    - กิจกรรมเสริมความรู้จากกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ
 
 

อ. 4 กันยายน 2561

    - การจำหน่ายอาหารของนักเรียนชั้น ป.1และ ป.6
    - กิจกรรมเสริมความบันเทิงของชมรมดนตรี
11.30 – 12.30 น.
 

พ. 5 กันยายน 2561

    - การจำหน่ายอาหารของนักเรียนชั้นปฐมวัย และ ป.5 – ป.6
    - กิจกรรมเสริมความรู้จากกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
11.30 – 12.30 น.
 

พฤ. 6 กันยายน 2561

    - การจำหน่ายอาหารของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6
    - กิจกรรมเสริมความรู้จากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
11.30 – 12.30 น.
 

ศ. 7 กันยายน 2561

    - การจำหน่ายอาหารของนักเรียนชั้น ป.4 และ ป.6
    - กิจกรรมเสริมความรู้จากกลุ่มสาระภาษาไทย
11.30 – 12.30 น.
       
   
เดือนพฤศจิกายน
 
  พฤ.1 พฤศจิกายน 2561 - เปิดภาคเรียนที่ 2 ทุกระดับชั้น 08.00 – 15.30 น.
  อา.4 พฤศจิกายน 2561

- ประชุมผู้ปกครองรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
- ชำระค่าเล่าเรียนภาคเรียนที่ 2

07.00 – 15.00 น.
  จ.12 – พ.14 พฤศจิกายน 2561 - เริ่มการแข่งขันกีฬาแชร์บอล และ ฟุตซอล 12.00 – 13.00 น.
  ศ.16 พฤศจิกายน 2561 - ชิงแชมป์กีฬาแชร์บอล ช.  ญ. 12.00 – 13.00 น.
  ศ.23 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมกีฬาสามัคคี 08.00 – 12.00 น.
   
เดือนธันวาคม
 
  อ.4 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันพ่อ เข้าห้องประชุม 08.30 – 10.30 น.
  พฤ.6 – ศ. 7 ธันวาคม 2561

กิจกรรมค่ายพักแรม ป.6
    (ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี)

07.00 – 21.00 น.
  อ.25 ธันวาคม 2561 - กิจกรรมวันคริสต์มาสของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 08.10 – 08.30 น.
  พฤ.27 ธันวาคม 2561

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
     ถวายผ้าป่าของใช้ อาหารแห้งและปัจจัย แด่ท่านเจ้าอาวาส
     วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี
   - การแสดงในสนามของนักเรียนแผนกประถมและ ป.6
   - เลี้ยงน้ำแข็งไสนักเรียนทุกคน
   - จับสลากแจกของขวัญปีใหม่

08.00 – 12.00 น.
08.00 – 10.00 น.

 

10.00 – 12.00 น.
 

ศ. 28 ธันวาคม - 1 มกราคม 2562

- หยุดวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่  
       
 
เดือนมกราคม
  อ.15 มกราคม 2562 กิจกรรมวันครู 08.10 – 09.30 น.
  ศ.18 – อา.20 มกราคม 2562

กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 – 5    (บ้านสวนยอแซฟ จ.นครปฐม)

07.00 – 21.00 น.
       
                                                                 เดือนกุมภาพันธ์  
  ศ.15 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา 08.20 – 09.30 น.
  จ.25 – พ.27 กุมภาพันธ์ 2562

- นักเรียนชั้นปฐมวัย – ประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

08.00 – 14.30 น.
  พฤ.28 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมอำลาของนักเรียนชั้น ป.6 09.00 – 12.00 น.
       
                                                                     เดือนมีนาคม  
  อา.17 มีนาคม 2562 ประชุมผู้ปกครองรับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 07.00 – 12.00 น.
  จ.18 มีนาคม 2562 - เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน (18 มีนาคม – 12 เมษายน) 08.30 – 11.30 น.
       
                                                                   เดือนเมษายน  
  จ.1 เมษายน 2562 - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสาร ปพ.1 08.00 – 12.00 น.
  ศ.12 เมษายน 2562 - วันสุดท้ายของการเรียนภาคฤดูร้อน 08.30 – 11.30 น.
       

กลับหน้าหลัก