ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียนพิพัฒนา ปี 2560


 
ลำดับ
วันที่
รายการ
กำหนดเวลา
 
 
เดือนธันวาคม
 
 

1 ธันวาคม 2560

- ตั้งต้นผ้าป่าถวายวัดพระบาทน้ำพุ

09.00 น.

 

4 ธันวาคม 2560

- เข้าห้องประชุมสวดมนต์ - นั่งสมาธิ

08.00 – 09.30 น.

 

9 - 10 ธันวาคม 2560

- กิจกรรมค่ายพักแรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ค่ายท่าชัย จ.นครนายก

07.00 – 21.00 น.

 

15- 17 ธันวาคม 2560

- กิจกรรมค่ายความรู้คู่คุณธรรมของนักเรียนชั้น ป.6

08.00 – 21.00 น.

 

25 ธันวาคม 2560

- กิจกรรมวันคริสต์มาสของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

08.10 – 08.30 น.

               27 ธันวาคม 2560 - กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
    * นิมนต์ท่านเจ้าคุณอลงกต วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี รับผ้าป่าอาหารแห้งและแสดงพระธรรมเทศนา
    * เลี้ยงน้ำแข็งใสนักเรียนทุกคน
    * ไม่มีเรียนภาคบ่าย

        09.00 - 10.00 น.
        10.00 - 11.30 น.
 

28 ธันวาคม 2560
9 -2 มกราคม 2561

- หยุดวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่

 

   
เดือนมกราคม
 
 

3 มกราคม 61

- เปิดเรียนตามปกติ

 

 

15 มกราคม 61

- กิจกรรมวันครู

08.30 – 09.30 น.

 

19 - 21 มกราคม 61

- กิจกรรมค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ป.4 – 5 (บ้านสวนยอแซฟ)

07.00 – 21.00 น.

 

29 –2 กุมภาพันธ์ 61

- ประชุมตัดสินนักเรียนประพฤติดี

12.00 – 13.00 น.

   
เดือนกุมภาพันธ์
 
 

1 กุมภาพันธ์ 61

- ส่งข้อสอบหัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

3 กุมภาพันธ์ 61

- นักเรียนชั้น ป.6 สอบประเมินขั้นพื้นฐาน (O-NET)

08.00 – 15.00 น.

 

5 กุมภาพันธ์ 61

- ส่งข้อสอบหัวหน้าวิชาการ  
 

9 กุมภาพันธ์ 61

- ส่งสมุดรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ผู้ปกครองลงความเห็น  
 

22 - 26 กุมภาพันธ์ 61

- ปฐมวัย - ป.6 สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

08.00 – 14.30 น.

             27 กุมภาพันธ์ 61 - กิจกรรมอำลาป.6
-อาจารย์ตรวจข้อสอบ
         08.00 - 10.30 น.
         12.00 - 17.00 น.
 

28 กุมภาพันธ์ 61

- นักเรียนทุกระดับชั้นปิดภาคเรียนที่ 2

 

 
เดือนมีนาคม
 

7 มีนาคม 61

- นักเรียนชั้น ป.3 สอบประเมิน NT

08.00 – 15.00 น.

 

18 มีนาคม 61

- ชั้นปฐมวัย - ป.5 รับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

07.00 – 12.00 น.

 

19 มีนาคม 61 - 20 เมษายน 61

- เริ่มเรียนภาคฤดูร้อน

08.30 – 11.30 น.

 

30 มีนาคม 61

- นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รับเอกสารผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

07.00 – 12.00 น.

กลับหน้าหลัก