กิจกรรมปี 58

ปฐมนิเทศ
 

 
วันไหว้ครู
วันสุนทรภู่
       
ทัศนศึกษา
ท้องฟ้าจำลอง
       
ถวายเทียนพรรษา

วันแม่
   

 
ตรวจฟัน+ตรวจร่างกาย