วันปฐมนิเทศ

วันไหว้ครู
 

 
วันสุนทรภู่
สัมผัสชุมชน ป.6
       
ทัศนศึกษา ป.4-ป.6
ทัศนศึกษา อ.3-ป.3
       
กิจกรรมฝึกซ้อมหนีไฟ

ค่ายคุณธรรม ป.6
   

 
กีฬาสามัคคี
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
       
สัปดาห์วิชาการ
กิจกรรมวันพ่อ