ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนพิพัฒนา

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

 
๕ ธันวาคม เฉลิมพระชนมพรรษา
กราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฉลิมศรี
ประทานพรแด่องค์พระภูมี
สุขเกษมเปรมปรีดิ์นิรันด์เทอญ
ทรงพระเจริญ
 
 
ผู้แต่ง นางน้ำทิพย์ ช่วงบุญศรี
(คุณครูโรงเรียนพิพัฒนา)
 
เข้าสู่เว็บไซต