ปฐมนิเทศ
วันวิทยาศาสตร์
วันไหว้ครู
สัปดาห์วิชาการ
กิจกรรมลูกเสือ
สัมผัสชุมชน(ท้องฟ้าจำลอง)
โครงการเกษตรเพื่อชีวิต
แห่เทียนพรรษา
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
กีฬาสามัคคี
ตรวจสุขภาพ
 
ทัศนศึกษา